Sdružení přátel značek, o.s.
Sadová 516
270 61  L á n y

adresa

22681043

e-mail

institucionální sektor:
15000: neziskové instituce sloužící domácnostem
odvětvová klasifikace činnosti:
913320: činnosti zájmových svazů, spolků, klubů

informace

Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována, opisována či jiným způsobem duplikována bez souhlasu autora. Všechna reprodukovaná grafická, ale i textová díla, a stejně tak veškerá vnější podoba těchto stránek v okně prohlížeče včetně jejich zdrojového kódu jsou chráněny zákonem o autorských právech číslo 121/200 Sb. ze dne 7. dubna 2000

Martin Leška  |  732 628 256

pro média