V posledních týdnech a měsících se objevuje mnoho zpráv o změnách v oblasti registračních značek, které připravuje Ministerstvo dopravy ČR. Sdružení přátel značek, o. s. je s tímto úřadem prostřednictvím Martina Lešky v kontaktu a rádo vám pak touto cestou přináší zprávy o chystaných novinkách v evidenci a registračních značkách.

Navzdory některým prohlášením nedojde k podstatným úpravám běžných registračních značek. Ty budou nadále vydávány v podobě, v jaké je známe dnes. Bude však ukončena výroba tabulek o rozměru 340 x 200 mm, které jsou již dnes zbytečné a nahraditelné značkou 280 x 200 mm. Mnoho majitelů vozidel jistě potěší fakt, že nově nebudou muset při přestěhování mezi dvěma kraji měnit registrační značku. Zároveň si budou moci svoji značku přemístit na nově zakoupené vozidlo a v případě poškození tabulek jim příslušný úřad za poplatek vyrobí duplikát. Tato opatření povedou k podstatnému snížení spotřeby značek a úspoře veřejných i soukromých prostředků. Po vzoru vyspělých zemí Evropy již nebude nutné přemisťovat tabulku registrační značky na cyklistický nosič, ale bude možné si nechat vyrobit třetí značku pro tento účel. Ta bude mít odlišnou podobu od běžné, zvažují se varianty s červenými znaky nebo s doplňkovým označením číslicí "3". Bohužel, uvedené možnosti se budou vztahovat pouze k registračním značkám s krajským písmenem.

Motoristům toužícím po registrační značce podle jejich přání potom bude za zvláštní poplatek (5 000,- Kč korun za motocykl, 10 000,- Kč za automobil) umožněno určit kombinaci až osmi písmen a číslic. Jak přesně ale budou individualizované značky vypadat ještě není přesně stanoveno. SPZ, o. s. v této věci konzultuje s ministerstvem možné varianty a snaží se dbát na to, aby při zachování co nejsvobodnější volby značky na přání byla zachována její základní funkce, tedy přesně a jednoznačně identifikovat vozidlo.

Sdružení přátel značek, o. s. vnímá připravované změny jako pozitivní kroky správným směrem a podporuje je. Povedou podle nás k tomu, že agenda RZ bude přívětivější k občanovi a úspornější pro stát. Věříme, že v budoucnu dojde i k dalším úpravám podle našich návrhů, čímž se ještě více přiblížíme k praxi v některých západoevropských státech, jež jsou pro nás v této oblasti vzorem. O dalších připravovaných krocích vás pak budeme na našich stránkách opět informovat.
-ML-

sdružení doporučuje

21. března 2012
z ministerstva
(stručně)

Byli jsme osloveni šéfredaktorkou barevného týdeníku Květy a požádáni o článek na aktuální téma chystaných změn v registracích motorových vozidel a jejich registračních značek. Úkolu se zdárně zhostil zakládající člen klubu Martin Leška a tento článek, uveřejněný v čísle 2/2012, si můžete přečíst zde z pořízeného obrazového záznamu.

11. ledna 2012
(článek do tisku)

Na podzim loňského roku byla ve Zdicích u Prahy slavnostně pokřtěna kniha dvou našich zakládajících členů, Filipa Zeleného a Dalibora Feuereisla „Poznávací značky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku", která potom zaznamenala veliký ohlas a úspěšně se prodává u všech velkých knihkupců a na internetových knižních portálech.
Pokud vás zajímá historie i současnost poznávacích značek motorových vozidel, neměla by tato kniha rozhodně chybět ani ve vaší knihovničce ...

7. července 2012 pořádá člen našeho sdružení a legenda mezi sběrateli espézetek, pan Jiří Altman, první Mezinárodní setkání sběratelů SPZ ve velkém sále hostince „U Kosteleckých" v Černé za Bory u Pardubic.
Sraz začne v sále pro cca 200 osob v 9:30 hodin a vše ostatní pak, včetně stravování a případně i ubytování, je zde zajištěno. Rezervace už objednali kolegové z Německa a Polska, očekává se rovněž i hojná účast sběratelů a fanoušků z České republiky. Lze si pak už jen přát, aby setkání proběhlo úspěšně, zapsalo se dobře v mezinárodních kruzích a založilo tak tradici dalších pravidelných srazů do budoucna ...

http://www.facebook.com/groups/165611396895348
http://www.ukosteleckych.cz

17. dubna 2012
(chystaná akce)

Včera skončilo první Mezinárodní setkání sběratelů SPZ ve velkém sále hostince „U Kosteleckých" v Černé za Bory u Pardubic.
Sraz lze podle ohlasu všech zúčastněných i návštěvníků považovat za velmi zdařilý a účastníci byli spokojeni s úrovní i množstvím směněných značek. Sběratelé z Německa a Maďarska se bohužel omluvili z účasti kvůli stále panujícím tropickým vedrům a tak zahraniční účast zachraňovali kolegové z Polska a Slovenska. Nejvzdálenějším účastníkem ale byl Timothy O'Connor, voják z amerického Kansasu, který byl rovněž spokojen, rozhodně nelitoval absolvované zámořské cesty a přislíbil účast na dalším ročníku.

O jeho konání bylo operativně rozhodnuto na místě a tak již dnes si můžete do svých diářů poznamenat termín
6. července 2013, kdy v 9:30 začne již druhé Mezinárodní setkání sběratelů SPZ v tomtéž místě i prostorách ...

8. července 2012
(proběhlá akce)

Nezbývá, než poděkovat pronajímateli prostor a zároveň také hostiteli (jídlo výborné, nápoje chlazené, ceny nízké), ale hlavně pak Jiřímu Altmanovi za skutečně bezchybnou přípravu i organizaci setkání a také za jeho hladký a všemi zúčastněnými vysoce hodnocený průběh.
Takže nezapomeňte ...
6. července 2013 vypukne ve velkém sále hostince „U Kosteleckých" v Černé za Bory u Pardubic v 9:30 druhé Mezinárodní setkání sběratelů SPZ.

Ještě přidáme fotoreportáž, kterou na internetový zpravodajský server ČTK
České noviny.cz aktuálně (ještě ten samý den) zpracoval Josef Vostárek :

Včera proběhlo výroční setkání členů našeho sdružení a pozvaných hostů za velmi hojné účasti. Konalo v salonku výjezdní restaurace v Olomouci, kde byla po oficiální části k vidění velká přehršle tabulek všech velikostí z celého světa, uskutečnilo se také mnoho domluvených i náhodných výměn, Dalibor přivezl 16ti kilovou přepravku vybártrovaných značek, kterou pak osazenstvo během čtvrt hodiny k jeho velké radosti do mrtě zlikvidovalo ...

Přijali jsme též další tři uchazeče o členství a rád bych zmínil, že konečně  také ženu, slečnu Petru Vančevovou. Velmi sympatické děvče i dva další mládence srdečně vítáme v našich řadách.

11. listopadu 2012
(společenská akce)

11. června 2013
první výstava SPZ

Na přání Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka naše sdružení připravilo výstavu HISTORIE SPZ U NÁS , která bude zahájena tradiční vernisáží dne 25. června v 17:00 hodin. Expozice mapuje vývoj poznávacích značek na území České republiky od jejich počátku v roce 1906 až po současnost.

Mnoho informačních panelů s fotografiemi, grafickými přepisy tabulek včetně map (provázející jednotlivými etapami historie) buou doplněny skutečnými originálními exponáty. Návštěvník zde najde i málo vídané zajímavosti a také kuriozity. Výstava s tématikou poznávacích značek je první svého druhu na našem území a bude trvat až do 16. listopadu 2013.

Tímto vás na ni srdečně zveme a věříme, že se bude líbit a mnohým potom bude zdrojem nejen zábavy, ale i poučení ...

náhled pozvánky

HISTORIE SPZ U NÁS
Muzeum silnic Hraběšická 203 788 13 Vikýřovice u Šumperka
25. června až 15. listopadu 2013
ÚT–SO 10:00 až 16:00

pozvánka A4 ke stažení ve formátu PDF  (tisknutelná i ve formátu A3)

26. června 2013
první výstava SPZ

Tak v úterý 25. června 2013 byla úderem 17:00 hodiny zahájena v Muzeu silnic ve Vikýřovicích u Šumperka inzerovanou vernisáží (a za hojné účasti návštěvníků i zástupců médií) první výstava na téma poznávacích značek s názvem HISTORIE SPZ U NÁS, kterou na přání připravil tým členů našeho občanského sdružení SPZ, o.s.

Po krátkém úvodu paní mgr. Aleny Turkové , ředitelky muzea, představil Radovan Vojtáš (manažer celé akce) tuto problematiku obecně, představil také hlavní tvůrce realizace výstavy a to kolegy Michala Hájka, Dalibora Feuereisla a Jiřího Altmana. Vyzdvihl i některé členy sdružení, kteří do expozice poskytli tabulky ze svých sbírek. Poté byla výstava zpřístupněna široké obci návštěvníků, u které se setkala s velkým zájmem, o čemž také svědčilo i to, že Dalibor byl opravdu na roztrhání s poskytováním odborných výkladů k jednotlivým obdobím či exponátům.

Naše snažení bylo zaslouženě korunováno velkým úspěchem a vernisáž byla předzvěstí budoucí slušné návštěvnosti po celou dobu konání výstavy, která bude končit až 15. listopadu 2013. Všichni jste na ni ještě jednou několika momentkami srdečně zváni ...

Osm barevných informačních panelů 100 x 70 cm návštěvníka provede více jak stoletou historií poznávacích značek na našem území, další o velikosti 80 x 60 cm potom nabídnou informace o historii armádních značek, malých motocyklech nebo typech tabulek RZ od roku 2001. Na schodišti jsou pak dobové velkoplošné snímky apod. Mezi exponáty originálních tabulek z celého období od roku 1906 jsou i různé rarity a málo vídané značky, nebo třeba RZ z prezidentské limuzíny Škoda Superb Václava Klause atd.

6. července 2013 pořádá člen našeho sdružení a legenda mezi sběrateli espézetek, pan Jiří Altman, druhé Mezinárodní setkání sběratelů SPZ ve velkém sále hostince „U Kosteleckých" v Černé za Bory u Pardubic.
Sraz začne v sále pro cca 200 osob v 9:30 hodin a vše ostatní pak, včetně stravování a případně i ubytování, je zde zajištěno. Rezervace už objednali kolegové ze zahraničí a očekává se rovněž i hojná účast sběratelů z České republiky. Lze si pak už jen přát, aby setkání proběhlo úspěšně, zapsalo se dobře ve sběratelských kruzích a pokračovalo tak v započaté tradici dalších pravidelných srazů do budoucna ...

http://www.facebook.com/groups/165611396895348
http://www.ukosteleckych.cz

28. června 2013
(chystaná akce)

Včera skončilo druhé Mezinárodní setkání sběratelů SPZ ve velkém sále hostince „U Kosteleckých" v Černé za Bory u Pardubic.
Sraz lze podle ohlasu všech zúčastněných i návštěvníků považovat za velmi zdařilý a účastníci byli spokojeni s úrovní i množstvím směněných značek. Sběratelé z Polska a Slovenska rovněž nelitovali uražených vzdáleností.

Je třeba poděkovat též pronajímateli prostor a zároveň také hostiteli (jídlo výborné, nápoje chlazené, ceny nízké), ale hlavně pak Jiřímu Altmanovi za skutečně bezchybnou přípravu i organizaci setkání a také za jeho hladký a všemi zúčastněnými vysoce hodnocený průběh.

7. července 2013
(proběhlá akce)

15. října 2013
první výstava SPZ

Jak ten čas letí ... už jen jeden měsíc bude v Muzeu silnic ve Vikýřovicích u Šumperka ke shlédnutí výstava HISTORIE SPZ U NÁS, kterou připravilo na přání vedení muzea naše sdružení. Expozice mapuje vývoj poznávacích značek na území České republiky od jejich počátku v roce 1906 až po současnost. Mnoho informačních panelů s fotografiemi, grafickými přepisy tabulek včetně map (provázející jednotlivými etapami historie) jsou doplněny skutečnými originálními exponáty. Návštěvník zde najde i málo vídané zajímavosti a také kuriozity. Výstava s tématikou poznávacích značek je první svého druhu na našem území a bude trvat až do 16. listopadu 2013.

Mgr. Alena Turková, ředitelka muzea, hodnotí tuto výstavu velmi pozitivně, s velmi vysokou návštěvností, zkrátka jako jedinečný „kasaštyk". Pokud jste ji ještě nenavštívili, máte posledních pár příležitostí ...

náhled pozvánky

HISTORIE SPZ U NÁS
Muzeum silnic Hraběšická 203 788 13 Vikýřovice u Šumperka
25. června až 15. listopadu 2013
ÚT–SO 10:00 až 16:00

5. července 2014 pořádá člen našeho sdružení a legenda mezi sběrateli espézetek, pan Jiří Altman, již třetí Mezinárodní setkání sběratelů SPZ ve velkém sále hostince „U Kosteleckých" v Černé za Bory u Pardubic.
Sraz začne v sále pro cca 200 osob v 9:00 hodin a vše ostatní pak, včetně stravování a případně i ubytování, je zde zajištěno. Rezervaci už objednalo několik kolegů ze zahraničí a očekává se rovněž i hojná účast sběratelů z České republiky. Lze si potom už jen přát, aby setkání proběhlo úspěšně, zapsalo se dobře ve sběratelských kruzích a pokračovalo tak v započaté tradici dalších pravidelných srazů i nadále ...

http://www.facebook.com/groups/165611396895348
http://www.ukosteleckych.cz

14. dubna 2014
(chystaná akce)

Včera skončilo třetí Mezinárodní setkání sběratelů SPZ ve velkém sále hostince „U Kosteleckých" v Černé za Bory u Pardubic.
Sraz lze podle ohlasu všech zúčastněných i návštěvníků považovat za velmi zdařilý a účastníci byli spokojeni s úrovní i množstvím směněných značek. Sběratelé z Polska a Slovenska rovněž nelitovali uražených vzdáleností.

Je třeba poděkovat též pronajímateli prostor a zároveň také hostiteli (jídlo výborné, nápoje chlazené, ceny nízké), ale hlavně pak Jiřímu Altmanovi za skutečně bezchybnou přípravu i organizaci setkání a také za jeho, jako vždy, hladký a všemi zúčastněnými vysoce hodnocený průběh.

6. července 2014
(proběhlá akce)

Dnes, v časných ranních hodinách, zemřel po dlouhé a zákeřné nemoci ve věku 70 let doyen našeho sdružení Vilém Vychodil.

Vilém, kromě jiných životních úloh, patřil k zakládajícím členům SPZ, o.s. Byl dlouholetým sběratelem poznávacích značek, regionálním analytikem, specialistou na zahraniční značky a také první člen Europlate z České republiky (Eu25) již od roku 1972. Byl kormidelníkem analýzy Olomouckého kraje a také zakladatel její současné podoby. Díky jemu také máme skvěle zachycen výdej RZ v Prostějově za několik uplynulých let. Jako neúnavný spotter dodával svým kolegům mnoho obrazového materiálu ze svých toulek po okresních městech moravských krajů.

Rovněž byl od roku 2006 registrovaným uživatelem diskuzního fóra s nickem Tomcat na dopravním serveru K-Report, kam aktivně přispíval do několika komor s tématem poznávacích značek a do 4. 6. 2015, kdy byl naposledy přihlášen, vložil neuvěřitelných 10147 příspěvků, většinou obsahujících cenné obrazové a textové informace pro mladší či začínající kolegy, ale i my, starší a třeba já starý, jsme měli z čeho čerpat vědomosti a rozšiřovat si své obzory.

Kromě těchto náhodně vybraných aktivit ve spolkovém životě byl také naším kamarádem, přítelem a rovněž vynikajícím společníkem na mnoha akcích pořádaných naším sdružením. Vždy se aktivně podílel na klubovém dění a rád pomáhal organizovat a zajišťovat naše pravidelná pololetní setkání.

Zpráva o jeho úmrtí nás, i přes jeho těžkou nemoc, zasáhla jako blesk z čistého nebe. Nebudu popisovat pohnutí s jakým jsem dnes v dopoledních hodinách přijímal toto oznámení od jeho manželky Aleny, která byla jeho oporou a která i ráda přišla mezi nás. Těžko lze prostými slovy popsat tuto ztrátu. Vilém nám bude chybět i když určitě bude i nadále s většinou z nás.

Kdo jste Viléma znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku ...

13. června 2015
nekrolog

klikni !

Vilém Vychodil

narozen 1. ledna 1945 v Plumlově
zemřel 13. června 2015 v Prostějově

Dalibor Feuereisl, F.t.A.